Tin đăng

  Tin đăng

  Tin đăng

  Tin đăng

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 350TRIỆU 1000M2 SỎ HỒNG CẦM TAY LUÔN Ạ

  ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 350TRIỆU 1000M2 SỎ HỒNG CẦM TAY LUÔN Ạ

  Diện tích: 230

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  BÁN ĐẤT NỀN KCN BECAMEX CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  BÁN ĐẤT NỀN KCN BECAMEX CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  ĐẤT NỀN KCN BECAMEX GIÁ CHỈ 650 TRIỆU NỀN

  ĐẤT NỀN KCN BECAMEX GIÁ CHỈ 650 TRIỆU NỀN

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  ĐẤT NỀN KCN BECAMEX GIÁ CHỈ 390 DIỆN TÍCH HƠN 1000M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  ĐẤT NỀN KCN BECAMEX GIÁ CHỈ 390 DIỆN TÍCH HƠN 1000M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  ĐẤT NỀN BECAMEX GIÁ RẺ CHỈ 650TR DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY CÔNG CHỨNG TRONG NGÀY Ạ

  ĐẤT NỀN BECAMEX GIÁ RẺ CHỈ 650TR DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY CÔNG CHỨNG TRONG NGÀY Ạ

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  BÁN ĐẤT NỀN GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  Chỉ có 650 tr /230m có t/cư ngay KCN becamex

  Chỉ có 650 tr /230m có t/cư ngay KCN becamex

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

   CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  CHỈ 390 NGÀN ĐỒNG/1M2 ĐẤT

  Diện tích: 1000

  Giá: 390 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH LẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC

  BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  BÁN ĐẤT NỀN BECAMEX GIÁ RẺ CHỈ 650 TRIỆU NỀN DIỆN TÍCH HƠN 230M2 SỔ HỒNG CẦM TAY

  Diện tích: 230

  Giá: 650 Triệu

  Địa chỉ: XÃ MINH THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH BƯỚC