Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG PHÚC ĐẠT Cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM BẰNG CẤP Địa chỉ: số 230, đường GS1, Dĩ an, Bình Dương Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 lam Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all Aa

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG PHÚC ĐẠT Cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM BẰNG CẤP Địa chỉ: số 230, đường GS1, Dĩ an, Bình Dương Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 lam Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all Aa

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Ms LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  >>>TUYỂN DỤNG <<< :clap: :+1: BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! :four_leaf_clover::four_leaf_clover: cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7.000.000 + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8.000.000-15.0000.0000 + hoa hồng + ... ) :muscle::muscle: Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP :cactus::cactus: Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. :cherry_blossom::cherry_blossom: sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 MR LAM Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

  TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

  >>>TUYỂN DỤNG <<< BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 7tr + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8tr-15tr + hoa hồng + ... ) Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0355761604 Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

  TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

  TUYỂN DỤNG BIẾT BAO NGƯỜI TỐN RẤT NHIỀU TIỀN, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT ĐỂ CÓ ĐƯỢC KINH NGHIỆM, HÃY NHẤC MÔNG RA KHỎI NHÀ VÀ HÃY VỀ VỚI TÔI, BẠN SẼ VỪA CÓ TIỀN VỪA CÓ KINH NGHIỆM..! cần tuyển dụng GẤP một số vị trí sau: - 50 nhân viên KD (nam/nữ, lương cứng 5-7tr + hoa hồng 4-6%) - 2 trưởng phòng KD (nam/nữ, lương > 8tr-15tr + hoa hồng + ... ) Yêu cầu chung: thái độ tích cực, ham học hỏi, kỷ luật trong công việc. SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP Môi trường mần việc vô cùng trẻ trung, năng động. sếp thì đặc biệt đẹp gái có chút men lì, dễ tính. Địa chỉ: Gần BigC Dĩ An, Bình Dương. ACE ai có mối quan hệ giới thiệu giúp em luôn nhé! Inbox hoặc Lh: 0908944954 gặp Thảo Cảm ơn ACE đã xem tin. Love all!

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  CÔNG TY ĐỊA ỐC HOÀNG PHÚC ĐẠT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH